"Srdce" Pocta Janu Evangelistovi Purkyně

Michal Slejškainstalace

30. 10. 2010

plastika v prostoru kampusu UJEP
spolupráce: Markéta Váradiová

/* by Sinfin.cz */