Jan Konůpek

Michal Slejškakatalogvizuální styl výstavy

13. 10. 1998

výstavní grafika a katalog
klient: Galerie hlavního města Prahy

/* by Sinfin.cz */