Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept – FUD UJEP v Ústí nad Labem ve Sbírce moderního a současného umění NG v Praze

Michal Slejškakatalogvizuální styl výstavy

15. 06. 2009

katalog, výstavni grafika
spolupráce: Pavel Frič (výstavní grafika)

/* by Sinfin.cz */