Ko-Text

Marek Fantabakalářkakniha

27. 05. 2015

Ko-Text
Tvar, zvuk a gesto, učitel a žák

Publikace zkoumá přístupy progresivní výtvarné pedagogiky a strategie současného výtvarného umění v interakci s dětskou tvorbou. Kniha je adjustovaná v krabici společně s autorsky výtvarně pojatým souborem edukačních pomůcek.
Publikace Ko-text shrnuje doposud čtyřletý a zatím neuzavřený projekt založený na dialogu grafika, pedagoga Martina Raudenského, teoretičky a pedagožky Kateřiny Dytrtové a žáků základní školy – dětí ve věku od šesti do deseti let. Jeho realizace doposud probíhala ve škole, v galerii, v krajině, ve sklepě, před světelnou projekcí, na papíře, před obrazovkou, s hrací kostkou, se zrcátkem a v lepenkových krabicích.

Autoři:
Text, didaktický koncept:
Kateřina Dytrtová
Grafická koncepce publikace:
Martin Raudenský, Marek Fanta
Obrazový koncept, ilustrace:
Martin Raudenský
Grafická úprava a sazba: Marek Fanta
Fotografie: Lukáš Zavřel, Jiří Dvořák,
Radek Jandera, Tereza Valničková

Řada: Projekty
Rok vydání: 2015
Vydání první
Náklad: 300ks

ISBN 978–80-7414–920-7 (FUD UJEP)
ISBN 978–80-7290–828-8 (PedF UK)

Formát: 175×234mm
Vazba: V4 šitá lepená
Počet stran: 200
CMYK+PANTONE 805U
Výroba doplňkových edukačních materiálů: grafické dílny FUD UJEP
Sítotisk: Jaromír Limr
Knihtisk a litografie: Martin Raudenský

Photo Lukáš Zavřel
http://www.aarf.cz/studenti/lukas-zavrel/

/* by Sinfin.cz */