o ateliéru GD 2

vedení ateliéru:
Doc akad mal Michal Slejška – vedoucí ateliéru
MgA Pavel Frič – odborný asistent

náplň ateliéru:
grafický design a vše okolo

požadavky na uchazeče: motivace studovat grafický design + chuť studovat, experimentovat, pracovat a pracovat na sobě + vlastní názor, původní a zajímavá autorská tvorba, energie + splnění požadavků pro přijetí na VŠ

úkoly:
Tématický rozptyl zpracovávaných úkolů je podobně široký jako samotný pojem grafický design. Zjednodušeně a poněkud nepřesně řečeno: těžiště práce v ateliéru spočívá v současné době v oblastech Corporate Identity, designu tištěných médií a typografické tvorby. Forma projektů v sobě zahrnuje jak experimentální svobodu tak profesionální kvalitu provedení, nedílnou součastí projektů je jejich písemná a verbální prezentace.

workshopy:
Workshopy jsou nepravidelnou, doplňkovou součástí studia, jejich skladba přímo souvisí s aktivitami katedry KVK a fakulty.

cíl studia:
Klást si otázky, hledat, komunikovat a pracovat! Plně využít tvůrčí potenciál. Přispět k novému definování a reflexi oboru grafický design. Vytvořit vysoký profesionální i experimentální standard. Otevřít oči.

profil absolventa:
Samostatný, myslící, inteligentní a kreativní grafický designér schopný obstát v konkurenčním prostředí svého oboru. Absolvent připravený pro samostatnou i týmovou práci v kontextu současného evropského, světového grafického designu.

/* by Sinfin.cz */